Wednesday, June 30, 2010

Kenyataan Media IKRAM - 30 Jun 2010
Kenyataan Media
Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)
30 Jun 2010 bersamaan 17 Rejab 1431IKRAM BERSEDIA MENYUMBANG BAGI MEMBANGUNKAN SISTEM PENTAKSIRAN PELAJAR YANG LEBIH MENYELURUH.


IKRAM adalah sebuah NGO Islam yang menaungi rangkaian 34 buah sekolah-sekolah menengah dan rendah yang mengambil pendekatan pendidikan secara holistik, bersepadu dan berteraskan aqidah Islam. Sekolah-sekolah ini telah beroperasi sejak tahun 1985 dan pada tahun 2000 disejajarkan di bawah Pusat Pendidikan SRI SMI Berhad (MUSLEH). MUSLEH kini bergabung dengan/di bawah IKRAM menjadikan IKRAM kini menaungi lebih 14,000 orang murid, 1,100 orang pendidik dan 20,000 orang ibubapa di seluruh negara. 

2. Matlamat Pendidikan IKRAM, adalah untuk “memperkasa pendidikan Islam ke arah menjana generasi rabbani (yang diredhai Allah)”.

3. MUSLEH telah membina satu sistem pentaksiran yang holistik dan bersepadu bagi menilai dan meningkatkan pencapaian prestasi pelajar secara berterusan di sekolah secara lebih menyeluruh dan seimbang. Sistem tersebut dinamakan Sistem Pentaksiran Pelajar MUSLEH (SPPM).

4. IKRAM mengambil maklum akan cadangan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memansuhkan peperiksaan UPSR dan PMR dan mengalu-alukan hasrat Kementerian untuk mendapatkan maklum balas daripada semua pihak.

5. IKRAM bersetuju agar semua bentuk penilaian dan pengukuran pencapaian pelajar, sama ada di peringkat pusat mahupun penilaian berasaskan sekolah, termasuk UPSR, PMR dan SPM hendaklah dikaji semula dan diubahsuai, agar semuanya menuju ke arah pencapaian hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

6. IKRAM ingin menyarankan agar:
 1. Kementerian Pendidikan kembali meneliti dan bertindak dengan lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai hasrat murni Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) ke arah:

  “Memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”
 2. Sebarang perubahan kepada sistem pentaksiran sedia ada hendaklah dilakukan hanya setelah kajian terperinci dilakukan. Pengalaman yang lalu di mana perubahan-perubahan yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa kajian terperinci telah membawa kesan yang amat buruk kepada sistem pendidikan negara.
 3. Segala keperluan asas dan infrastruktur hendaklah disiapkan dengan sempurna sebelum sebarang perubahan kepada sistem pentaksiran dilakukan.
7. IKRAM bersedia bekerjasama dengan pihak KPM khususnya pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) untuk menggubal satu sistem pentaksiran kebangsaan yang boleh digunapakai untuk mencapai hasrat murni ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis (JERI) seperti yang termaktub dalam FPK. 

8. IKRAM bersedia untuk:
 1. menjelaskan kepada pihak KPM, khususnya pihak LPM mengenai konsep, falsafah, instrumen dan prosedur SPPM dan membuat kajian untuk mencari suatu mekanisme perlaksanaan yang lebih meluas di sekolah-sekolah kerajaan.
 2. menjalankan penyelidikan lebih mendalam setelah mendapat maklumbalas daripada perbincangan dengan LPM untuk memurnikan lagi SPPM, agar ia dapat disesuaikan dengan hasrat dan kehendak KPM untuk perlaksanaan pada skala yang lebih besar di seluruh negara.
9. IKRAM percaya jika konsep di atas diterima, maka segala bentuk latihan kepengetuaan dan perguruan, kursus dalam perkhidmatan dan usaha memberi kesedaran awam perlulah dilaksanakan. Dalam hal ini, IKRAM bersedia untuk menyumbang tenaga kepakaran. 

10. Akhirnya, IKRAM berharap agar isu pendidikan tidak dipolitikkan kerana ia melibatkan masa depan anak-anak dan negara.

Moga-moga Allah swt memberkati dan meredhai segala usaha kita demi kemaslahatan negara dan ummah. 

Dr. Mohd Parid Sheikh Haji Ahmad
Presiden
Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)

Sunday, June 27, 2010

Cuti: Ruang Berprestasi

Ikhwah akhwat sekalian (saudara saudari)

Telah selesai kita dalam satu fasa kecil dalam dunia pendidikan akademik. Beberapa bulan yang mendatang pasti akan menemukan kita dengan aktiviti-aktiviti yang telah masing-masing rencana. Akan tetapi, kita perlu terus melihat ke depan. Keputusan yang telah diperoleh akan tamat nilainya sebentar sahaja lagi setelah kaki melangkah ke universiti. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ruang yang ada sepanjang cuti ini. Beberapa saranan yang boleh kita manfaatkan selain dengan urusan-urusan penerbangan:

1. Tingkatkan amal fardi (baca quran setiap hari, solat berjemaah, qiamullail)
2. Mantapkan ilmu. Bacalah buku-buku yang bermanfaat khususnya mengenai Islam (sirah,aqidah,fiqh etc). (kn malu kalau ditanya apa itu Islam, sirah nabi....dll kita x mampu jawab?)
3. berbaktilah kepada masyarakat sekeliling (cth: sertai aktiviti kemasyarkatan)
4. Kembali ke sekolah (cth: junior). Ini salah satu bakti kita pada tempat belajar dahulu.
5. Hargai masa yang ada bersama keluarga. Bantu ibu bapa sebanyaknya. Mungkin selepas ini masa bersama akan berkurang
6. Sertailah majlis dan halaqah ilmu.
7. Belajar memasak
8. ......

lagi menyusul....

[munir] nak balik johor dah~

Sunday, June 20, 2010

Susunan Kata

Melengkapkan satu huruf per hari selama lima hari lepas.


20 Jun 2010- Sebuah sejarah tercipta. 5535 manusia berhimpun. Semoga inilah nilaian kekuatan.

berita 1
berita 2

Pengenalan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) adalah sebuah pertubuhan dakwah, kebajikan serta tarbiah yang mengambil peduli tentang urusan-urusan kehidupan masyarakat umum sejajar dengan cara hidup dan ajaran-ajaran Islam. Ia tidak bertujuan membuat keuntungan dan berusaha untuk penegakan perundangan Islam di Malaysia.

Visi & Misi

IKRAM ialah sebuah pertubuhan Islam yang menyeluruh, yang bekerja untuk menegakkan Islam di Malaysia. Matlamat IKRAM ialah:
 1. Menyebarkan risalah Islam melalui dakwah, serta mempertahankannya daripada kebatilan dan syubahat;
 2. Mengumpulkan hati dan jiwa individu Muslim di atas dasar Islam dan membina akhlak yang mulia;
 3. Meninggikan taraf sosio-ekonomi umat Islam;
 4. Memupuk keadilan masyarakat dan kesejahteraan sosial serta membenteras kejahilan, kemiskinan, keruntuhan moral dan menggalakkan kerja kebajikan, tanpa mengira bangsa dan agama;
 5. Memperjuangkan hak umat Islam dan berusaha meningkatkan kesatuan dan perpaduan di kalangan mereka;
 6. Menegakkan syariat Islam secara praktikal;
 7. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan mana-mana pihak dalam memajukan kepentingan umat Islam;
 8. Bekerjasama dengan mana-mana pertubuhan yang mempunyai objektif yang selari bagi memajukan kepentingan Islam, umat Islam dan masyarakat.
Semoga Allah meredhai~
www.ikram.org.my

___________________________________________________________________________________

Friday, June 18, 2010

Tahniah!

Tahniah kepada semua..Semoga langkah seterusnya langkah yang membantu ummah~

[photo: credit to sofhan & fa2din]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wednesday, June 16, 2010

M

Manusia. Manusia untuk sebuah cita-cita. Membumikan risalah adalah satu tugas yang tida terjangkau oleh umur seorang manusi. Maka perjuangan ini perlu diteruskan dari generasi ke generasi. Kita tidak tahu selama mana lagi yang diperlukan untuk menuju jaya. Yang kita harus yakini ialah bila tiba saat itu, tiada siapa boleh menangguhkan atau melewatkan. Kerana itu manusia perlu terus menjadi khalifah di atas muka bumi ini mentadbir alam ini. Menyebarkan risalah lil 'alamin.

A


Amanah. Bukankah Allah telah memberikan amanah besar kepada kita? Saat tiada makhluk lain yang sanggup menanggung beban amanah ini, manusia menerimanya. Terus tujuan hidup manusia adalah untuk menunaikan amanah yang maha berat ini. 51:56, 2:30.

Tuesday, June 15, 2010

R


Rakyat. Rakyat adalah elemen penting dalam jatuh bangun sebuah negara. Golongan 'grass root' ini memberi sokongan yang kuat kepada pasak sebuah negara. Maka pembangunan rakyat adalah suatu kemestian. Segala aspek perlu ditekankan baik dari intelektual, spiritual dan fizikalnya. Ini mendorong kepada satu keperluan pendidikan yang rabbani. Moga dengan lahirnya 'tarbiyah' yang memasyarakat mampu menampung keperluan ini~membina generasi rabbani

Monday, June 14, 2010

K

Kebajikan itu suatu elemen yang menjayakan masyarakat. Nilai-nilai kebaikan harus tampil memecahkan dinding yang memisahkan para aktivis dengan masyarakat. Kita perlu mencairkan diri memasuki ruang dan celah kosong untuk menghubungkan masyarakat dengan risalah. Maka kebajikan itu suatu keperluan fitrah manusia dan kerana kita adalah tentera agama fitrah ini, tanggungjawab itu diletakkan ke atas bahu kita untuk menuju kegemilangan~

Sunday, June 13, 2010

I

Islam itu hadir sebagai rahmatan lil 'alamin. Menyantuni dan menyelesaikan segala permasalahan manusia. Katakan sahaja apa bangsa dan keturunan apa sekali pun, Islam merupakan solusi.

sedang menghitung hari

Monday, June 7, 2010

Moments in Taylors (2009-2010)


  
[munir] don't like to take pictures...unless needed~

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin